پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
چاپ

 

معرفی مدیران عامل شرکت از ابتدای تاسیس


ردیف

 نام

زمان تصدی 

 

 1  مهندس حسین طنانی 1370 لغایت 1372 
 2  مهندس مهرداد کاشانی 1372 لغایت 1376 
 3  مهندس سید عباس موسوی محمدی 1376 لغایت 1377 
 4  مهندس علی اکبر علیمرادی 1377 لغایت 1381 
 5  مهندس علی محمدی ارانی 1381 لغایت 1385 
 6 دکتر حمیدرضا تشیعی 1385 لغایت 1386
 7 مهندس مرتضی عزالدین 1386 لغایت 1390
 8 مهندس عباس تجلی 1390لغایت 1393
5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0