تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهر سازی و دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار طی لوح تقدیری از محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بپاس سعی و تلاش در تحقق برنامه ملی باز آفرینی شهری پایدار و اجرای سیاست های محرومیت زدایی تقدیر نمود...

روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی آبفای استان طی اهداء حکمی از طرف دکتر مقدم عضو هیات اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت نیرو و واحد های تابعه و بخشوده عضو هیات نظارت انجمن اسلامی کارکنان وزارت نیرو محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به عنوان نماینده این اتحادیه در صنعت آب و برق منطقه شرق کشور به مدت دو سال منصوب گردید....

روابط عمومی

با حضور سید یعقوب محمد مرادی مشاور وزیر در امور ایثار گران وزارت نیرو ،مقدم عضو هیات اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت نیرو محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ، جمعی از اعضای این انجمن و معاونین در ستاد شرکت برگزار شد ...

روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان طی لوح تقدیری ازمحمدطاهری مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان و همکاران ذیربط بپاس رعایت حقوق ارباب رجوع تقدیرنمود...

روابط عمومی

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 

در راستای اجرای بخشنامه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و به منظور افزایش جلب مشارکت مردمی در انجام امور، کارگروه اندیشه ورزی در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان دایر شد...

روابط عمومی

   6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0