پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1400-4تجدید آگهي شناسایي متقاضی سرمایه گذا ری احداث تاسیسات فاضلاب شهر مجن به روش بیع متقابل مزايده 1400/06/091400/07/101400/07/071400/07/07مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: مناقصه و مزایده
مرجع اطلاعات: دفتر حقوقی و امور قراردادها
ویرایش کننده : کارشناس امور قراردادها  ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش:
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0