چاپ

تاريخچه فعاليت شركت

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان بر اساس قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1369/10/11) در تاریخ 1371/1/22 بصورت شرکت سهامی خاص با هدف ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره‌برداري از آن، تاسیس شد.

در تاریخ 1371/1/5 اموال و دارائی‌ها و تاسیسات شهری با تعداد 63443 مشترک آب از دستگاه‌های قبلی در چارچوب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تحویل و وفق قانون تجارت آغاز بکار نموده است.

در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1398/6/23با توجه به تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوب گردید به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب -مصوب 1369/10/11مجلس شورای اسلامی- واگذار گردد.

محدوده خدمات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در حال حاضر 20 شهر استان و 310 منطقه روستائي مي باشد

 

موضوع و هدف

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل:
1-بهره‌برداري از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه‌خانه‌ها، ايستگاه‌هاي پمپاژ، خطوط انتقال، منابع، چاه‌ها، سيستم‌هاي كنترل و شبكه‌های توزيع
2-بهره‌برداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌ها و ايستگاه‌هاي پمپاژ مربوطه
3-اجراي شبكه‌هاي مربوط به توزيع آب شهري
4-اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب
5ـ-اجراي طرح‌هاي تامين و انتقال آب با توجه به تبصره(3) ماده (1) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب
6-سرمايه‌گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركت‌هایی كه با اهداف و وظايف شركت مربوط باشد. بمنظور ارتقای كيفي و كمي فعاليت‌هاي شركت
7-انجام امور تحقيقاتي و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: تاریخچه و هدف 
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/20
شمارش تعداد بازدید 8988
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0