چاپ

اعضای هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محمد طاهری
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
تلفن تماس : 02333452831
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 5
آدرس پست الکترونیک: modir(at)sww.ir
غلامرضا قدس
معاون مالی پشتیبانی و عضو اصلی هیات مدیره
تلفن تماس : 02331226220
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد
آدرس پست الکترونیک : g.ghods(at)sww.ir
منوچهر فخری
نماینده سهام شهرداری و عضو اصلی هيات مديره
تلفن تماس : 0233345283
آدرس دفتر : استانداری سمنان
آدرس پست الکترونیک : info(at)sww.ir
نادر قدس
معاون بهره برداری و توسعه آب و عضو علی البدل هیات مدیره
تلفن تماس :02333350712
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک:fani(at)sww.ir

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 8124
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0