پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
نظرسنجی

  مشترک محترم، لطفا با نظرات سازنده خود و تکمیل پرسشنامه، ما را در جهت ارائه خدمات بهتر و بهبود مستمر خدمات یاری فرمایید

  چاپ
  عنوان نظرسنجی: نظرسنجی از ارباب رجوع
  اطلاعات شخصي
  جنسيت  :
  مرد زن
  وضعيت تاهل : 
  متاهل مجرد
  سن : 
  تحصيلات : 
  شغل : 

  برای چه مشکلی به شرکت مراجعه نموده اید؟

  در این مراجعه به چه کسی مراجعه نموده اید؟

  اطلاع رسانی محیطی و تابلوی راهنما در اداره را چگونه ارزیابی میکنید؟

  آیا خدمت مورد نظر شما در زمان مناسب انجام شد؟

  نحوه برخورد مسئول را چگونه اریابی می نمایید؟

  به طور کلی میزان رضایت خود را از عملکرد مسئولین شرکت چگونه ارزیابی می نمایید؟

  نظرات
  توضيحات
  ارسال

  5.5.8.0
  گروه دورانV5.5.8.0