پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
آمار و عملکرد

  تاريخ ايجاد : 1393/10/06 اندازه پرونده: 78695 bytes

   P align=right>شناسنامه صفحه اصلی

   مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
   عنوان صفحه: اطلاعات پرسنلی
   ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
   تاریخ آخرین ویرایش: در اسناد ارائه شده است
   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0