پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
آمار و عملکرد

  تاريخ ايجاد : 1396/06/26 اندازه پرونده: 661326 bytes

   شناسنامه صفحه اصلی

   مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
   عنوان صفحه: برنامه استراتژیک آمار و فناوری اطلاعات
   ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
   تاریخ آخرین ویرایش: 1393/12/05
   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0