پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
آمار و عملکرد

  اظلاعات کلی استان سمنان به تفکیک شهر تا پایان 90
  تاريخ ايجاد : 1398/02/08 اندازه پرونده: 44330 bytes
   تاريخ ايجاد : 1398/02/08 اندازه پرونده: 33256 bytes
    تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 67446 bytes
     تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 125002 bytes
      تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 148832 bytes
       تاريخ ايجاد : 1396/05/16 اندازه پرونده: 99220 bytes
        تاريخ ايجاد : 1396/05/16 اندازه پرونده: 130628 bytes
         تاريخ ايجاد : 1395/03/11 اندازه پرونده: 80659 bytes
          تاريخ ايجاد : 1394/02/02 اندازه پرونده: 130612 bytes
           تاريخ ايجاد : 1393/02/08 اندازه پرونده: 41882 bytes
            صفحه1از212.بعدي.برو

            شناسنامه صفحه اصلی

            مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
            عنوان صفحه: اطلاعات پایه
            ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
            تاریخ آخرین ویرایش: در اسناد ارائه شده است
            5.5.8.0
            گروه دورانV5.5.8.0