پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

مسئوليتهاي رئيس مشتركين و درآمد شهرستان ها

1)  كنترل و نظارت بر فعاليتهاي مربوط به قرائت كنتور, توزيع برگ تشخيص, پاسخگوئي و حل اختلاف مشتركين, مطالبات, قطع و وصل انشعاب، تشكيل پرونده و نگهداري سوابق مشتركين، مساحي و كارشناسي, محاسبات حق انشعاب و آب بها, شناسايي انشعابات غير مجاز, تفاوت متراژ, تغيير كاربردي و موارد مشابه. 
2)  مكانيزه كردن سيستم مشتركين و ارائه خدمات مطلوب به آنها در جهت تسريع در كارهاي اجرائي و بهبود روشهاي موجود. 
3)  نظارت بر چگونگي درآمدهاي اخذ شده از مشتركين و انجام هماهنگيهاي لازم با مديريت مالي در اين خصوص. 
4) كنترل و نظارت در خصوص پاسخگويي و حل اختلاف بين مشتركين در شركت. 
5)  سازماندهي منابع و امكانات موجود در راستاي افزايش درآمدهاي شركت و كاهش هزينه ها به شكل مطلوب. 
6)  نظارت بر جمع آوري انشعابات غير مجاز, خسارات وارده و انجام ساير عمليات مربوطه.

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف معاونین و مدیران
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 4083
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0