پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
مدیران و مسئولین ستادیچاپ

 مسئولین ستادی

سعید شایگان
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن تماس : 02333435350
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد - اتاق 23
آدرس پست الکترونیک:  herasat(at)sww.ir
روح اله صابریان
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
تلفن تماس : 02333435220
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد - اتاق 19
آدرس پست الکترونیک : ravabet(at)sww.ir
مجتبی طیبی
مسئول مرکز ارتباطات مردمی 122
تلفن تماس : 02333433954
آدرس دفتر : سمنان -بلوار بسیج - روبروی استانداری- ساختمان مرکز ارتباطات 122 
آدرس پست الکترونیک : e122(at)sww.ir
محمدعلی رضاکاظمی
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی
تلفن تماس : 02333440507
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 16
آدرس پست الکترونیک : shekayat(at)sww.ir
5.3.6.0
V5.3.6.0