پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 7 اسفند 1398
آمار و عملکرد

  تاریخ انتشار : 1397/06/11 تاريخ ايجاد : 1397/06/11
   تاریخ انتشار : 1397/04/09 تاريخ ايجاد : 1397/04/09
    تاریخ انتشار : 1395/07/17 تاريخ ايجاد : 1395/05/20
     تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1394/11/04
      تاریخ انتشار : 1393/05/19 تاريخ ايجاد : 1393/07/16

       شناسنامه صفحه اصلی

       مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
       عنوان صفحه: آمار و عملکرد سه ماهه
       ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
       تاریخ آخرین ویرایش: در اسناد ارائه شده است
       5.5.8.0
       گروه دورانV5.5.8.0