پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399


حریم خصوصی

تمامی اطلاعات شخصي  کاربران که از طریق فرمهاي موجود در سايت تكميل و ارسال مي شود محرمانه تلقي شده و حريم شخصي افراد كاملا محفوظ خواهد ماند.

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان        

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0