پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 31 شهريور 1398
مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
98-7آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر شهمیرزاد استان سمنان به روش بیع متقابل جديد! فراخوان 1398/06/301398/08/151398/07/101398/08/14مشاهده اطلاعات کامل
98-6تهیه و توزیع 6500 کیت انشعاب آب و کنتور کلاس c مناقصه 1398/06/021398/09/171398/06/061398/06/16مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو
5.3.6.0
V5.3.6.0