پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
چاپ

اعضای هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محمد طاهری
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
تلفن تماس : 02333452831
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 5
آدرس پست الکترونیک: modir(at)sww.ir
غلامرضا قدس
معاون مالی پشتیبانی و عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 02333449119
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد
آدرس پست الکترونیک : moshaver(at)sww.ir
سعید ناجی
عضو هيات مديره
تلفن تماس : 0233345283
آدرس دفتر : استانداری سمنان - دفتر معاونت عمرانی
آدرس پست الکترونیک : info(at)sww.ir
محمدرضا محسنی
معاون برنامه ریزی و عضو علی البدل هیات مدیره
تلفن تماس : 02333449119
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 1
آدرس پست الکترونیک : info(at)sww.ir
5.3.6.0
V5.3.6.0