پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
چاپ

مسئوليتهاي رئيس بهره برداري شبكه و تأسيسات شهرستان ها :

1)  نظارت بر چگونگي اجراي فعاليتهاي بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب، برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب و تعمير و نگهداري تاسيسات مربوطه. 
2)  نظارت و كنترل به رعايت مقررات ايمني و بكارگيري لوازم حفاظتي در حين انجام كار توسط كاركنان تحت سرپرستي.

5.3.6.0
V5.3.6.0